Autobusová doprava

Autobusová doprava

Aktuality

12.2.2020

Změny v jízdních řádech příměstských linek FTL k 1.3.2020

V termínu celostátních změn jízdních řádů k 1.3.2020 připravujeme spolu s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) následující změny na linkách provozovaných FTL - na lince 780400 bude uspíšen o 5 minut spoj 16 z Olšan u Prostějova,u parku (odjezd v 5.05) a na spoji 5 dojde k úpravám jízdní doby. Na lince 780931 dojde k úpravám jízdních dob na spojích 3, 7, 10, 13, 14, 201, 202 a bude zrušena zastávka Zlín,Kostelec lázně,rozc. ve směru do Zlína. Na lince 780934 dojde k úpravám jízdních dob na spojích 8, 43, 46, 50. JŘ platné od 1.3.2020: 780400 | 780931 | 780934

10.1.2020

Ukončení bezplatné přepravy ALBERT

Ke dni 31.1.2020 bude na základě výpovědi smlouvy objednatelem, společností AHOLD, ukončen provoz bezplatných autobusových linek 780847, 780848, 780849, 780851 a 780852 do supermarketu ALBERT v Prostějově. 

11.12.2019

Zahájení provozu autobusového terminálu Prostějov, Floriánské náměstí

Ve čtvrtek 19.12.2019 bude zahájen provoz nového autobusového terminálu na zastávce Prostějov,Floriánské náměstí. Od tohoto data se vrací na terminál všechny příměstské linky z náhradních zastávek v ulici Fanderlíkova a linky MHD. Odjezdová stanoviště na terminálu budou rozmístěna následovně:

stanoviště č.1 (koridor blíže k lázním): linky MHD 5, 6, 9, 32

stanoviště č.2 (koridor blíže k silnici): linky 780432, 780433, 726261

stanoviště č.3 (koridor blíže k silnici): linky 780430, 780431, 780434, 780404, 780934

stanoviště č.4 (u parku): volné (nepravidelná doprava)

stanoviště č.5 (přes ulici): všechny linky ve směru na AN 

11.12.2019

Změny jízdních řádů od 15.12.2019

15.12.2019 je termín pro celostátní změny JŘ. JŘ příměstských linek provozovaných naší firmou jsou platné až do 31.12.2019, ke změnám tak zatím nedochází. V MHD došlo k drobným úpravám v závislosti na požadavcích cestujících. Na lince 32 přibyl nový spoj ve 13.00 z AN a opačně v 13.25 od nemocnice, víkendový spoj v 15.05 z AN byl opožděn na 15.27 (příjezd vlaku z Olomouce) a opačně z 15.38 na 15.55, na lince 7 byly některé spoje prodlouženy do Průmyslové zóny a na lince 41 byl uspíšen spoj z AN s odjezdem 7.10 na 7.05 - podrobně v odkaze MHD v Prostějově.  Pzn.: Provoz MHD 24.12.,31.12. jen do 16.00 hodin a 25.12.,1.1. až od 8.00 hodin. Toto omezení není z technických důvodů zobrazováno v internetových vyhledávačích spojení.

Od 15.12.2019 dochází k přejmenování zastávky Prostějov,Blahoslavova,lázně na Prostějov,Floriánské náměstí.