FTL

Projekt OP LZZ

Projekt OP LZZ - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Společnost FTL - First Transport Lines, a.s. získala dotaci na projekt s názvem  „Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců FTL - First Transport Lines, a.s.“.

Tento projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců jejich vhodným zapojením do programu celopodnikového životního vzdělávání. Vhodným způsobem motivace zaměstnanců dosáhnout jejich profesního rozvoje, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, pracovního výkonu, produktivity práce a adaptability na domácím i globálním trhu.

Projekt probíhal v období od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01255

 


 

esf-lidské zdroje